Carinsko posredovanje

–  U oblasti carinskog posredovanja vršimo usluge prijavljivanja, smeštaja i carinjenja robe u uvozu i Izvozu
bilo da se radi o konačnom, parcijalnom ili sukcesivnom carinjenju.

  Vršimo usluge privremeno uvoza i
izvoza roba, kao i poslove aktivnog i pasivnog oplemenjivanja. Posedujemo veliku bankarsku garanciju
kako za uvoz, tako i za unutrašnji (NT) i spoljni tranzit (T1).

  Imamo status ovlašćenog primaoca i pošiljaoca kod carine, što nam znatno ubrzava postupanje sa
carinskom robom.

–  Ukoliko Vam trebaju konsultantske usluge u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja naši licencirani
carinski zastupnici Vam stoje na raspolaganju.

–  Većina naših klijenata, koji koriste naše usluge, je došla putem preporuke, na šta smo posebno ponosni.

Carinsko posredovanje

–  U oblasti carinskog posredovanja vršimo usluge prijavljivanja, smeštaja i carinjenja robe u uvozu i Izvozu
bilo da se radi o konačnom, parcijalnom ili sukcesivnom carinjenju.

  Vršimo usluge privremeno uvoza i
izvoza roba, kao i poslove aktivnog i pasivnog oplemenjivanja. Posedujemo veliku bankarsku garanciju
kako za uvoz, tako i za unutrašnji (NT) i spoljni tranzit (T1).

  Imamo status ovlašćenog primaoca i pošiljaoca kod carine, što nam znatno ubrzava postupanje sa
carinskom robom.

–  Ukoliko Vam trebaju konsultantske usluge u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja naši licencirani
carinski zastupnici Vam stoje na raspolaganju.

–  Većina naših klijenata, koji koriste naše usluge, je došla putem preporuke, na šta smo posebno ponosni.

sr_RSSerbian